Vergoeding diëtist 

Zorgverzekeraar:

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
De basisverzekering vergoedt 3 behandeluren per kalenderjaar. Er geldt een eigen risico voor de basisverzekering, in 2022 is dit bedrag 385 euro.
Als uren opgebruikt zijn, kunt u wellicht aanspraak maken op extra uren vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  Kosten vergoed uit uw aanvullend pakket worden niet ten laste gelegd van het eigen risico.

Consulten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Voor aanvullende informatie over vergoeding kunt u deze link aanklikken:

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

Cliënten met diabetes, COPD, Astma of verhoogd risico op hart- en vaatziekte worden via een speciale (DBC)verwijzing doorgestuurd naar de diëtist. De kosten van de behandeling worden vergoed door zorgverzekeraar en de cliënt hoeft geen eigen financiële bijdrage te leveren.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor de diëtist en uw uren zijn op, dan zijn de consulten voor eigen rekening:

De tarieven van losse consulten zijn:
vervolgconsult: 33 euro
kort consult: 16,50 euro
huisbezoektoeslag: 16 euro